Ostali komunalni program

BOKS PALETE
SKLADIŠČNA MOBILNA PALETA ZA 4 SODE - 200 LITROV
SKIP - PREKLOPNI KONTEJNER
ZABOJNIKI ZA ODPADNA OLJA