Kotalni prekucniki

KOTALNI PREKUCNIK - ROLL KIPER od 10 do 40 m3

Tehnični podatki:

  • Izdelani so v dneh variantah in sicer lahka in težžka izvedba.
  • Lahka iz pločevine debeline 3 mm ter dno do 1/3 ABROLLA iz 4 mm. Težžka izvedba stranice iz 4 mm ter dno do viššine 1/3 ABROLLA iz 5 mm. Vse je ojačano z debelo stenskimi profili.
  • Lahko so zaprti s pokrovom ali odprti. Izdelujemo tudi ABROLLE s pregradnimi stenami.
  • Površšinsko so zašščiteni s peskanjem, temeljno in krovno barvo. Barvo nudimo po žželji kupca.