Prekladalna postaja

Prekladalna postaja

PREKLADALNA POSTAJA

Tehnični podatki:

  • Namenjena je za prekladanje raznih odpadkov, kjer je lokacija deponiranja ali skladiščenja zelo oddaljena.
  • Sestavljena je iz velikega stacionarnega dela (vsipni jaššek od 3 do 8 m3 ali več), ter stacionarnega dela - ABROLL KONTEJNER do maksimalno 40 m3.
  • Sestoji šše iz podesta, ki je lahko fiksen ali montažžen.
  • Komunalne odpadke stika v razmerju 1 proti 5, ostale papir, karton,… pa 1 proti 3.
prek_post